Reduceer CO2 met de CO2 prestatieladder

Zo pas je de CO2 prestatieladder toe in jouw organisatie

Heb je de vraag gekregen om je te verdiepen in de CO2 prestatieladder en wat het voor jouw organisatie gaat betekenen om de CO2 prestatieladder toe te passen in jullie organisatie? Weet dan dat wij software leveren om jou te helpen om de CO2 prestatieladder in onder te brengen. Op deze pagina leggen we eerst uit wat de CO2 prestatieladder is en daarna geven we je graag voorbeelden van hoe onze software VisionManager jouw kan helpen. 

Wat is de CO₂ prestatieladder?

De CO₂-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO₂-reductie in bedrijven substantieel te verhogen. Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering én in de keten. Dit kunnen bedrijven bereiken door nieuwe vormen van samenwerking en innovatie in de gehele keten. 

Het gaat bij de CO₂-Prestatieladder om energiebesparing, CO₂-reductie in de keten, en het gebruik van duurzame energie. De CO₂-Prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. 

De CO₂-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. In het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten. 

De CO₂-Prestatieladder kent vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie van het bedrijf en zijn projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie. De plaats van een bedrijf op de CO₂-Prestatieladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan alle eisen voldoet. 

De CO₂-Prestatieladder helpt bedrijven met het structureren van interne bedrijfsprocessen rond energiebesparing en CO₂-reductie en het opzetten van een duurzaamheidsverslaggeving met een focus op CO₂. Daarnaast helpt de CO₂-Prestatieladder bedrijven bij kostenreductie en het herkennen van kansen in de bedrijfsvoering en in de keten. Tenslotte kan de CO₂-Prestatieladder voordeel opleveren in aanbestedingen van (publieke) opdrachtgevers. 

Opbouw van de CO₂-prestatieladder

De CO₂ prestatieladder is opgebouwd uit 7 hoofdstukken. het echte werk start bij hoofdstuk 4. Daar bepaalt u de grenzen van de organisatie die onder de beoordeling vallen en de eventuele vrijstellingen die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Bij hoofdstuk 5 en 6 bereidt de organisatie zich voor op de audit. dat houdt onder meer in dat u een portfolio samenstelt waarmee u aantoont dat u voldoet aan de algemene eisen en de eisen uit de auditchecklijsten van de CO₂-Prestatieladder (Hoofdstuk 6). Vanaf niveau 3 moet een bedrijf een emissie-inventaris op te stellen. In Hoofdstuk 5 staat informatie over deze emissie-inventaris en de bijbehorende CO₂-emissiefactoren. 

In hoofdstuk 6 staat ook beschreven op welke wijze u zelf kunt nagaan of u klaar bent voor de externe audit.

In hoofdstuk 7 staat informatie over deze externe audit.

Certificering!

De CO2-prestatieladder maakt onderscheid tussen een initiële ladderbeoordeling, jaarlijkse ladderbeoordeling en een herbeoordeling.

Initiële ladderbeoordeling

Dit is de eerste beoordeling waarbij een CO2 bewust certificaat op een (nieuw) niveau wordt uitgereikt. 

Jaarlijkse ladderbeoordeling

Uiterlijk 12 maanden na de initiële ladderbeoordeling vind de jaarlijkse beoordeling plaats. Uiterlijk 24 maanden na de initiële ladderbeoordeling vind de 2e jaarlijkse beoordeling plaats.

Herbeoordeling

Na uiterlijk 36 maanden de initiële ladderbeoordeling vind er een herbeoordeling plaats. In dit geval wijzigt het niveau van het bewust CO2 certificaat niet. ~Wanneer dit immers wel zou wijzigen treedt er een Initiële ladderbeoordeling plaats.

Kies VisionManager voor ondersteuning

Wanneer je van plan bent om een CO₂  Bewust certificaat te gaan behalen is het nu de vraag hoe verder? Wel of geen adviseur inschakelen? Wel of geen ondersteuning met software? Het zijn keuzes die je zal moeten maken.

Wanneer je de CO₂  veiligheidsladder leest wordt het al snel duidelijk dat wat er in staat niet heel ingewikkeld is. Het zijn allemaal te begrijpen eisen. Door ze gewoon stuk voor stuk op te pakken kom je heel ver. Daar heb je meestal geen adviseur voor nodig.


Bewaren van overzicht

Wat vaak ingewikkelder wordt is het bewaren van het overzicht. Wat heb ik nu waar geregeld? Hoe ga ik dat communiceren? Hoe ga ik bijhouden of het ook wordt gedaan?Welke verbeteringen hebben we doorgevoerd? Wat zijn onze doelstellingen? Dit zijn vragen die wat ingewikkelder zijn te beantwoorden. Hoe breng je structuur binnen je managementsysteem? Hoe hou je overzicht en inzicht in het functioneren van je managementsysteem? Dat wordt zonder een softwarematige ondersteuning best lastig.


VisionManager

Hier komt VisionManager om de hoek kijken. VisionManager geeft je de structuur, het overzicht en het inzicht. Je zet met VisionManager het managementsysteem ook makkelijk op. Het opvoeren van documenten en het informeren van gebruikers gaat bijzonder makkelijk. Ook neemt VisionManager de repeterende taken uit handen en zit uw collega’ s automatisch achter de broek wanneer zij taken toebedeeld hebben gekregen.

Wat gaat VisionManager kosten? 

OK, de software gaat ons dus echt goed helpen. Maar hoe zit het dan met de kosten? Het is onze missie om kwaliteitsmanagement, waaronder de CO₂  prestatieladder valt, voor iedere organisatie toegankelijk te maken. De prijs mag daarbij niet belemmerend zijn. Dat is de reden dat wij VisionManager al aanbieden vanaf € 49,50 per maand! Ook voor de prijs hoeft u het dus niet te laten.

Het opzetten en invoeren van een CO₂ - prestatieladder

Naast het aanschaffen van een licentie op VisionManager heeft u natuurlijk de handleiding van de CO₂ - prestatieladder zelf nodig. Die kunt u downloaden op de site van https://www.skao.nl. Daarna neemt u hoofdstuk voor hoofdstuk de handleiding door. Op zich zelf is het allemaal niet zo ingewikkeld. Doordat u met VisionManager werkt kunt u de documentatie, doelstellingen en beleidsdocumenten meteen goed opslaan. Hierdoor ziet u het managementsysteem groeien.

Snelle toegang 

Even geen computer bij de hand, maar je wil wel snel een melding maken? Bijvoorbeeld bij een afwijking, klacht of calamiteit? Pak dan je mobiel en je hebt direct toegang tot de belangrijkste formulieren, documenten, taken en nieuws!
50%
Ja, ik wil een proeflicentie