Graag stellen wij ons voor

Al ruim 29 jaar sterk in kwaliteitsmanagement

Onze missie is onze Passie

Voor ons bestaat er niets leukers dan wanneer we iets ingewikkelds simpel maken. Een norm terugbrengen tot de essentie. Een softwaresysteem ontwikkelen dat echt werkt. Wij worden blij van tevreden kwaliteitsmanagers en organisaties die steeds beter worden. Onze software hebben wij zelf ontwikkeld en komt voort uit de praktijk van de kwaliteitsmanager. Hans (zie onder) heeft zelf diverse rollen gehad in zijn jaren ervaring. Als adviseur, interim kwaliteitsmanager en leidinggevende in de zorg. Naast onze eigen ervaring luisteren wij ook naar de ervaringen van de gebruikers van onze software. Wanneer een voorgestelde verbetering past binnen onze missie, nemen we het verbeter voorstel meestal over.  

Desirée heeft passie voor vooruitgang en het versimpelen van ingewikkelde zaken. 

Als ondernemer heb ik geleerd wat het betekent om elke dag om te gaan met een zekere mate van onzekerheid in omstandigheden die constant veranderen.


Daarom vind ik het belangrijk dat wij met ons bedrijf  uitstekende producten/diensten aanbieden waar elke organisatie gebruik van kan maken, ook met een klein budget, en ook tijdens perioden dat het economisch wat minder gaat. 


Want sterke organisaties zorgen voor een sterke economie waar mensen de ruimte krijgen om gelukkig te zijn en zich te ontplooien.  


Kernwoorden: creatief, strategisch, positief, zicht op de unieke eigenschappen van anderen en samen werken aan een doel.


Te veel liefde voor chocolade en multifunctionele producten.

Desirée Adam
Hans weet door zijn helikopterview en enorme ervaring zaken altijd terug te brengen tot de essentie.
Ik ben Hans van der Rijst: Bioloog van oorsprong maar ondertussen al jaren gebiologeerd door kwaliteitsmanagement.


Lang (ahum), lang geleden was ik een starter in het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem voor een organisatie. 


Ondertussen mag ik mezelf trots senior adviseur noemen en neem ik als extern deskundige deel aan de normcommissie kwaliteitsmanagement van het Nederlands Normalisatie Instituut.


Het is mijn ambitie om er alles aan te doen om andere organisaties te helpen bij het opzetten van een heel goed kwaliteitsmanagementsysteem.


Kernwoorden: missie/visie organisaties, heldere structuren, klantgericht en gedreven.


Te veel liefde voor bijzondere bieren en hardlooptijden.

Hans van der Rijst